Rio Emperio

O Rio Emperio

"Byť v pravde znamená byť jednoducho sám sebou. Ja nie je to, čo si vymyslíš, ale to, čím si."